fb-icon-tab

O szkole

Zespół Szkół Pogodne Szkoły to niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkoły publicznej – oznacza to, że wydawane przez nas świadectwa są świadectwami państwowymi (zgodnymi z normami Ministerstwa Edukacji Narodowej). Zespół Szkół Pogodne Szkoły mieści się w bardzo atrakcyjnej części Szczecina, gdzie w ciszy i spokoju można skupić się na nauce.

MISJA
Istniejemy po to, aby zaspokoić potrzeby naszych uczniów, znajdujących się w trudnym okresie ich życia – w okresie przejścia od dzieciństwa do dorosłości pomagając im rozwinąć własną osobowość.

Chcemy w naszych uczniach rozbudzać pasje do prawa i administracji.

Do liceum prawno – językowego zapraszamy w szczególności tych, którzy myślą w przyszłości o zawodach prawniczych – chcieliby zostać prawnikami, sędziami, prokuratorami czy pracować w służbach bezpieczeństwa i zawodach okołoprawnych.

Liceum dla dorosłych oferuje naukę osobom, które z różnych przyczyn do tej pory nie uzyskały wykształcenia średniego. Program nauczania i organizacja zajęć dostosowane są do potrzeb osób dorosłych, biorąc pod uwagę min. życie zawodowe czy rodzinę.

Naukę w LO dla Dorosłych może podjąć każdy, kto ukończył ośmioletnią szkołę podstawową lub gimnazjum i w roku przyjęcia do szkoły uzyska pełnoletniość oraz osoba niepełnoletnia, jeżeli spełnia warunki określone w przepisach prawa oświatowego

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych jest propozycją dla osób, które:

  • po ukończeniu gimnazjum lub szkoły podstawowej starego typu (ośmioklasowej) nie kontynuowały nauki a chcą uzupełnić wykształcenie, zdobyć kwalifikacje zawodowe,
  • chcą kontynuować naukę na semestrach programowo wyższych, ponieważ wcześniej z różnych przyczyn były zmuszone przerwać edukację w innym liceum lub technikum,
  • z uwagi na obowiązki rodzinne lub pracę nie mają możliwości kształcenia w szkole dziennej,
  • chcą uzyskać świadectwo dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego,
  • chcą mieć możliwość kontynuacji nauki w szkołach policealnych, wyższych,
  • chcą zwiększyć swoje szanse na zdobycie lepszej pracy.

Dyrekcja i wykwalifikowani nauczyciele szkoły tworzą przyjazne warunki do realizacji planów naszych uczniów, utrzymując wysoki poziom kształcenia. Większość naszej kadry należy do grona egzaminatorów OKE. Gwarantujemy bezpieczne i nowoczesne warunki nauki, akceptując kreatywność młodego człowieka. Jako nieliczni wprowadzamy podstawy łaciny oraz zagadnienia prawne.

W ramach współpracy z prestiżową uczelnią jaką jest Wyższa Szkła Administracji Publicznej oferujemy zajęcia fakultatywne z różnych dziedzin prawa.
Na terenie Zespołu Szkół znajduje się biblioteka, internat oraz stołówka zapewniająca smaczne całodzienne wyżywienie.

Statuty

Uczniowie

Szkoła bez uczniów nie może istnieć, dlatego tak ważne jest, aby uczniowie wiedzieli, co mają robić, aby się dobrze uczyć i świetnie zdać maturę. Uczniowie naszej szkoły będą przygotowani do egzaminów na uczelnie ukierunkowane prawnie. W związku z bliskością prestiżowej uczelni WSAP nasi uczniowie mają kontakt ze studentami oraz wykładowcami akademickimi. Podczas zajęć fakultatywnych uczestniczą w zajęciach prawnych.
Podajemy szkolny plan nauczania, plan lekcji, listę podręczników obowiązujących w naszej szkole, lektury szkolne zalecane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Centralną Komisję Egzaminacyjną. Pomagamy uczniom w przygotowaniach do olimpiad przedmiotowych, zachęcamy do stałego poznawania wiedzy.

Rodzice

Wysoko cenimy stałą współpracę z rodzicami. To także dzięki tej współpracy nasi uczniowie osiągają świetne wyniki w nauczaniu.

Dbamy o wysoki poziom nauczania, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie naszych uczniów podczas zajęć oraz w czasie wolnym. Jako nieliczni oferujemy Państwa dzieciom naukę języka łacińskiego i kultury łacińskiej. Organizujemy kółka zainteresowań, zajęcia fakultatywne na terenie Zespołu Szkół Pogodne Szkoły oraz we współpracy z Wyższą Szkołą Administracji Publicznej.

Zapraszamy rodziców na dni otwarte, zebrania z wychowawcami klas i spotkania z nauczycielami. Proponujemy także zapoznać się z kalendarzem roku szkolnego, w którym znajduje się m.in. informacje o terminach ferii i innych dniach wolnych.

Jesteśmy otwarci na Państwa opinie dotyczące funkcjonowania naszej szkoły. Chcemy rozwijać się dla Państwa Dzieci.