fb-icon-tab

Dla ucznia

Liceum prawno - językowe

Na skróty

Informacje o liceum prawno-językowym

Do liceum prawno – językowego zapraszamy w szczególności tych, którzy myślą w przyszłości o zawodach prawniczych – chcieliby zostać prawnikami, sędziami, prokuratorami czy pracować w służbach bezpieczeństwa i zawodach okołoprawnych.

Dlaczego warto wybrać liceum prawno – językowe?

Oferta  skierowana jest do uczniów zainteresowanych studiowaniem na kierunkach humanistycznych, np.  prawo, administracja, politologia, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne i inne.

Nauka języka zostanie poszerzona o elementy języka  prawniczego w praktyce zawodowej.

Uczniowie uczestniczą w wykładach z prawa i administracji w Wyższej Szkole Administracji Publicznej.

Wybór liceum daje możliwość zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu polskiego prawa administracyjnego, cywilnego, handlowego, karnego, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa spadkowego oraz rodzinnego i opiekuńczego.

Nauka w liceum kończy się maturą.

W liceum z tym programem  nauczysz się :
– korzystać z przepisów prawa,
– rozpoznawać sytuację gospodarczą i ekonomiczną w regionie i kraju,
– planować działalność gospodarczą na rynku pracy,
– sporządzać dokumentację i korespondencję handlową,
– korzystać z różnych źródeł informacji,
– pracować w zespole lub kierować jego pracą,
– planować swoją przyszłą karierę zawodową.

Program Liceum prawno – językowego adresowany jest do uczniów, którzy:

– są otwarci na kontakty i współpracę z ludźmi w instytucjach państwowych lub samorządowych, w przedsiębiorstwach lub własnej firmie,
– interesują się zjawiskami zachodzącymi w gospodarce,
– chcą zdobywać wiedzę z zakresu prawa i postępowania administracyjnego,
– chcą zdobywać i rozwijać umiejętności organizatorskie, marketingowe i z zakresu zarządzania.
– wiążą swoją przyszłość z zawodami prawniczymi

Uczeń, który UKOŃCZYŁ Liceum Ogólnokształcące  może:

Podjąć naukę w szkole policealnej, lub na preferencyjnych warunkach podjąć studia w Wyższej Szkole Administracji Publicznej

Zobacz ramowy plan nauczania

Liceum dla dorosłych

Na skróty

Informacje o liceum dla dorosłych

Naukę w LO dla Dorosłych może podjąć każdy, kto ukończył ośmioletnią szkołę podstawową lub gimnazjum i w roku przyjęcia do szkoły uzyska pełnoletniość oraz osoba niepełnoletnia, jeżeli spełnia warunki określone w przepisach prawa oświatowego

Liceum dla dorosłych oferuje naukę osobom, które z różnych przyczyn do tej pory nie uzyskały wykształcenia średniego. Program nauczania i organizacja zajęć dostosowane są do potrzeb osób dorosłych, biorąc pod uwagę min. życie zawodowe czy rodzinę.

Słuchacz, który UKOŃCZYŁ Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych może:

Podjąć naukę w szkole policealnej, lub na preferencyjnych warunkach podjąć studia w Wyższej Szkole Administracji Publicznej

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych daje:

 • ogólną wiedzę,
 • umożliwia uzyskanie wykształcenia średniego, dzięki któremu można następnie zdobyć tytuł technika w wybranym zawodzie, lub rozpocząć studia na dowolnym kierunku
 • właściwie przygotuje do egzaminu maturalnego. Kształcenie w LO dla Dorosłych trwa trzy lata, w przypadku absolwentów ZSZ – 2 lata.
  Słuchacze klasyfikowani są semestralnie.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych funkcjonuje w systemie:

 • stacjonarnym – zajęcia odbywają się od  środy do piątku w godzinach od 8:00 do 15:30,
 • zaocznym – zajęcia odbywają się w piątki: 15:30-20:20, soboty i niedziele: 8:00-16:10, zgodnie z harmonogramem zjazdów, przeciętnie 2 razy w miesiącu. Harmonogram zjazdów jest publikowany w pierwszym tygodniu nauki.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych jest propozycją dla osób, które:

 • po ukończeniu gimnazjum lub szkoły podstawowej starego typu (ośmioklasowej) nie kontynuowały nauki a chcą uzupełnić wykształcenie, zdobyć kwalifikacje zawodowe,
 • chcą kontynuować naukę na semestrach programowo wyższych, ponieważ wcześniej z różnych przyczyn były zmuszone przerwać edukację w innym liceum lub technikum,
 • z uwagi na obowiązki rodzinne lub pracę nie mają możliwości kształcenia w szkole dziennej,
 • chcą uzyskać świadectwo dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego,
 • chcą mieć możliwość kontynuacji nauki w szkołach policealnych, wyższych,
 • chcą zwiększyć swoje szanse na zdobycie lepszej pracy.

Zobacz ramowy plan nauczania